BS Byggservice AS

Dugger det på vinduene dine?

Dugger det på vinduene dine?

Hvis du opplever at det dugger på vinduene dine er dette et tegn på at du har fuktig luft i boligen din. Dette er veldig vanlig på soverom, bad og kjøkken. Men det kan også oppstå i rom hvor det vaskes og tørkes klær for eksempel.

Et menneske puster ut ca. 0,5l veske pr døgn. I en familie på fire vil dette bli 2l med veske som tilføres innelufta i huset ditt hver dag. I tillegg produseres det mye fukt i forbindelse med dusjing og bading på våtrom. Koking av mat vil også tilføre lufta mye fuktighet. Det samme vil vasking og tørking av klær.  All denne fuktige lufta vil du ha ut av huset ditt så fort som mulig, før den lager problemer som sopp og fuktskader på vinduer osv.

Avtrekksvifte på bad er noe alle bør ha. Men den må også brukes! Den bør settes i gang før man begynner å dusje og den bør gå en viss tid etter at man er ferdig å dusje. På den måten trekkes den fuktige lufta ut igjennom vegg. Når man dusjer bør døra på badet være lukket, for at ikke fuktig luft skal sive ut i huset ellers. Dette gjelder også en stund etter at du er ferdig med å dusje.

Når det lages mat på kjøkkenet, bør avtrekksvifta gå. Man bør også bruke lokk på det som skal koke lenge. Dette er også for å unngå at fuktig luft siver ut i huset.

Andre tiltak for å begrense fuktig luft i hus er å ha ventiler i yttervegger. Helst en ventil i hvert rom. Er rommet stort kan det være en fordel å ha flere. Disse ventilene bør stå åpne året rundt. De bør ikke stenges på vinterstid!

I tillegg til å ha ventiler kan det være en fordel å lufte regelmessig. Også dette bør gjøres selv om det er kaldt. En pekepinn på når det er behov for å lufte er om det ligger kondens nederst på vinduene dine. Dette gjelder spesielt soverom, bad og kjøkken.

Hvis du har behov for å montere nye ventiler i huset ditt, er dette jobb for en snekker. Likevel kan det bli behov for å leie inn en elektriker til å koble hvis det skal monteres en vifte. Hvis vinduene dine har tatt skade av kondensvann kan det være aktuelt å bytte de. Dette er også noe snekkeren tar seg av.

Generelt er fukt en påkjenning for huset ditt. Det er derfor viktig å gjøre disse tiltakene for å unngå at fukten fører til skader.