BS Byggservice AS

Har du en fuktig kjeller i ditt hus?

Kjeller

Kjellere er utsatt for fukt, og skader som kommer som følge av fukt. Gamle kjellere har ofte dårlig drenering og fuktsikring. Dette fører til at yttervegger som ligger under bakkenivå suger til seg fukt fra jordmassene på utsiden av veggen. Denne fukten trekker gjennom veggen og inn i rommet i kjelleren din.

Hvis de rå ytterveggene står i kontakt med et organisk materiale, som treverk, isolasjon eller tekstil, vil disse materialene suge til seg fuktigheten og lage gunstige forhold for sopp og råte.

Ofte er kjellerveggene lekter ut på innsiden, kanskje er de isolert og lagt panel eller plater på. Dette er en type konstruksjon som det ofte oppstår fukt, sopp og råte i. Og det foregår lenge i det skjulte bak panel eller plater. Når disse konstruksjonene ble bygget, hadde ikke snekkeren den kunnskapen om fukt som vi har i dag.

I følge FHI er det en tydelig kobling mellom fuktskader og muggsopp i inneklimaet og utvikling av astma og allergi. Og at tiltak for å fjerne og redusere fuktskader med sopp og råte gir en bedring i symptomer for de som allerede har disse plagene.

Som snekker lærer man at man skal unngå å bruke treverk i fuktige kjellere, så langt det går. Kanskje er det en ide og og få en murer til pusse kjellerveggene med murpuss, isteden for å bruke gips eller sponplater? Pussede vegger gjør at eventuell fukt som kommer fra rå yttervegger kan lufte seg ut. I tillegg kan ikke sopp vokse på puss, det er nemlig et uorganisk materiale.

Når nye gulv skal legges kan det være en fordel å bruke en flislegger til å legge fliser, isteden for parkett. Samtidig kan en elektriker legge en varmekabel,  det vil øke bruksverdien på en kald kjeller betydelig.

Begge disse tiltakene gjør at man har lite organisk materiale hvor sopp og råte kan etablere seg.

I nesten alle tilfeller anbefales det likevel å starte på utsiden av veggen hvis man går med planer om å pusse opp eller ta i bruk en gammel kjeller. Hvis dreneringen er over forventet levetid, eller du ser at det mangler nødvendig fuktsikring på ytterveggene under terreng, er dette det første du burde gjøre noe med.

Og når man likevel skal drenere kan man med fordel legge på rikelig med isolasjon slik at man reduserer oppvarmingsbehovet i kjelleren. Når kjellerveggen er isolert på utsiden vil de også få et mer gunstig nullpunkt, noe som fører til at veggene blir tørrere i seg selv.

Hvis du har en fuktig kjeller hvor du enten oppholder deg, eller lagrer møbler og klær, bør du ta visse forhåndsregler. Ting bør ikke stå helt inntil ytterveggene. Det bør beholdes en avstand på noen cm for at veggen kan få tørke ut, og slik at møbler, klær osv, ikke får mulighet til å suge fukt fra veggen.

Hvis du oppholder deg i en fuktig kjeller bør du sørge for at ventilasjonen er god. Dette kan gjelde ventiler i yttervegger, eller vinduer og dører som åpnes for lufting. samtidig er det ikke anbefalt å lufte for mye om sommeren, da varm luft kan slippe inn å kondensere på kalde kjeller vegger.

Det beste du derfor kan gjøre for å heve bruksverdien på en kjeller, er å drenere og få en snekker til pusse opp med riktige type materialer.