BS Byggservice AS

Utleie i egen bolig uten særlige krav

Utleie-i-egen-bolig

Har du areal i huset ditt du ikke bruker til stort? Å leie ut deler av huset vil gi en god ekstra inntekt, i tillegg er det skattefritt i de fleste tilfeller. Men man må ofte leie inn en snekker for å bygge en utleie enhet. Da er det viktig at ikke kostnaden blir så høy at investeringen ikke lønner seg. Det kan gjøres på flere måter.

Det kan være forskjellige krav til utleie i egen bolig. Krav om lyd tetthet mellom enhetene, krav om å utføre brannhemmende tiltak, krav om egen strømmåler, krav til bod, uteareal og egen parkeringsplass med mer. Men mange av disse kravene kan omgås hvis man bygger det som kalles en hybel leilighet.

For at en utleie del skal kunne kalles en hybel leilighet må det være adkomst mellom hoveddelen i boligen og hybel leiligheten. Dette løses stort sett med at det settes inn en dør som knytter enhetene sammen. Denne døra skal kunne låses opp fra begge sider. Så lenge du har denne døra er det veldig få krav knyttet til utleien. Likevel kan det være smart å gjennomføre en del tiltak.

Det kan være en fordel å få en snekker til å utføre noen lyd hemmende tiltak. Dette kan være snakk om å montere lyd-bøyler i himlingen i hybel delen, det kan være å montere et eller to lag med gips på vegger og tak som går mellom enhetene, og det kan være snakk om å isolere ekstra i tak og vegger. Dette er ofte et nødvendig tiltak hvis man skal lage en hybelleilighet som det går an å trives i. Det er også en fordel for dere som skal bo i hovedenheten i huset. For mye lyd mellom enhetene er skjemmende.

Fordelen med noen av disse lyd hemmende tiltakene er at de også fungerer som brannhemmende tiltak. Dette er som nevnt tidligere ikke et krav, men det gir en ekstra trygghet for alle som bor i huset.

Rømningsveier må være i orden. Det kan derfor være behov for å få en snekker til å montere større vinduer på det som skal brukes som oppholdsrom, spesielt soverom.

Det er ingen krav til egen strømmåler ved etablering av hybel leilighet, men det kan være fint å montere en undermåler, slik at man kan skille på strømforbruket i hoved delen og i hybel delen. En elektriker vil kunne montere en undermåler ganske enkelt.

Hvis du trenger hjelp av en snekker til å bygge om og gjøre klart for utleien, velg en snekker som kan stå som totalentreprenør. Snekkeren vil da ha ansvaret for å leie inn sin faste elektriker, rørlegger, flislegger og maler, og koordinere disse. Når snekkeren bruker faste samarbeidspartnere flyter prosessen slik den skal. Det gir et godt faglig resultat og fremdriften på prosjektet holdes oppe. I tillegg trenger du som kunde bare å forholde deg til en person. Det samme gjelder hvis det skulle dukke opp en reklamasjon i fremtiden.